Neurokirjon lasten ja nuorten vanhempien ryhmä aloittaa toimintansa Uudessakaupungissa

0
Kuva: Anniina Salminen

Uudessakaupungissa kokoontui maaliskuussa 2022 ensimmäisen kerran neurokirjon lasten ja nuorten vanhemmille tarkoitettu avoin vertaisryhmä. Vastaavaa ryhmää ei ole aiemmin ollut Vakka-Suomen alueella. Vertaisryhmätoiminta sai alkunsa psykoterapeutti Elena Heringin aloitteesta. Hän huomasi siihen olevan tarvetta työnsä kautta perheiden parissa.

Uudenkaupungin sosiaalitoimi sekä seurakunta lähtivät tukemaan ryhmän kokoontumisia antamalla tilat ryhmän käyttöön, sekä taloudellista tukea kahvitteluun. Kesän aikana pohdittiin ryhmän jatkamisen muotoa. Yhteisten Teams –palavereiden myötä sekä Autismiliiton, että Aisti ry:n kanssa ryhmä pääsi yhdeksi toimintamuodoksi Aisti ry:n siipien suojaan. Tämän myötä osa ryhmään osallistuneista kouluttautuu nyt vertaisryhmäohjaajiksi syksyn 2023 aikana. Elena Hering osallistuu myös ryhmän toimintaan edelleen mahdollisuuksien mukaan.

Ryhmä on avoin kaikille neurokirjon lasten ja nuorten omaisille, jotka kokevat, että asia koskee heitä. Ryhmään osallistuakseen ei tarvitse olla diagnoosia, eikä siitä kysytä.

Ryhmän tavoitteena on tarjota hetken hengähdystaukoa vertaisten parissa, niiden, jotka ymmärtävät arjen haasteita. Tuoda asioihin eri näkökulmia, ystävystyä, oppia uutta, jakaa kokemuksia ja tukea toinen toistamme. Jokainen saa kertoa omista asioistaan juuri sen verran, kun haluaa. Tai olla myös kertomatta. Kunnioitamme toistemme tilaa ja rajoja.

Toivomme myös ryhmän avulla pystyvämme levittämään tietoutta neurokirjon asioista Vakka-Suomen alueella eri yhteistyötahoille. Tällöin se tehtävä ei jää yksittäisen perheen tai vanhemman huoleksi.

Vertaisryhmä kokoontuu parillisten viikkojen keskiviikkona kello 17–19 Uudenkaupungin seurakuntakeskuksen takkahuoneessa, alakerrassa. Sisäänkäynti sivuportista. Koulukatu 6. Ensimmäinen syksyn vertaisryhmä on 23.8.

Lisätietoja ryhmän toiminnasta saat sähköpostitse: uginvertaiset@aistiyhdistys.fi tai elena@perhepsykoterapia.fi​