Pappilan harjulla asuttu kauan

0
Uusi kaunis pappila valmistui vuonna 1901 harjun korkeimmalle kohdalle. Kuvan etualalla kuiva ketoalue, jolla harvinaisetkin kasvit viihtyvät.

Jukka Vehmas

Laitilan kirkonkylää halkoo luode-kaakko-suunnassa matala pitkittäisharju, Laitilanharjuksi kutsuttu. Se on samaa geologista muodostumaa, joka alkaa Pyhärannan Rihtniemestä ja jatkuu Untamalan, Palttilan ja Koveron kautta edelleen ohi Mynämotellin ja Maskun hiekkakuoppien. Harju on matala, paikoin kymmenen metriä ympäristöään korkeammalle kohoava.

Varhaisen rautakauden asutus heti ajanlaskun jälkeen hakeutui näille moreeniharjanteille erityisesti Untamalassa, Palttilassa ja Laitilan kylässä (kirkonkylässä). Keski-Ruotsin suunnalta tuli uudisasukkaita, jotka löysivät seudulta karjanlaidunnukseen sopivia tulvaniittyjä, samantyyppisiä, jollaisiin olivat tottuneet.

Arkeologisia ajoituksia

Tunnettuja todisteita 2000 vuoden takaisesta asutuksesta kirkonkylässä ovat Rukoushuoneenmäen eli Walon mäen vanhimmat hautalöydöt. Sieltä reilu kilometri luoteeseen on toinen, vähemmän tunnettu löytöpaikka, Taminanmäki eli Valkojärvenrannanmäki, nykyisen Kuusiston sahan tontti.

Sahaa perustettaessa vuonna 1921 paikalta löytyi mahdollinen hauta esineineen: pronssisen rannerenkaan katkelma, putkikirves, vesuri ja kolme sirpin palaa. Löydöt ajoitetaan vanhempaan roomalaisaikaan (50-200 jKr.), kuten pääosa Untamalan Myllymäenkin löydöistä.

Muinaisia asuinpaikkoja ei ole kuivalta harjanteelta voitu dokumentoida; todennäköisesti ne ovat jääneet myöhemmän asutuksen jalkoihin. Jossain lähistöllä on ollut suullisen kansanperinteen tuntema paikka nimeltään Ingristen mäki, mutta onko se ollut Taminanmäessä vai pappilan rannassa, sitä tietoa meillä ei enää ole.

Pappila ikivanhalla paikalla

Laitilan kirkkoherranpappilan harjusijainnilla lienee satojen vuosien historia, varmaankin keskiajalta lähtien, kun seurakunta oli perustettu. Ihmistoiminta harjulla on ollut vilkasta ja jatkuvaa, koska pappila on ollut keskeinen paikka virallisten asioiden hoitamisen kannalta. Arkeologisia todisteita historialliselta ajalta ei ole. Nykyisen, 1900-luvun alussa rakennetun pappilarakennuksen edeltäjä on sijainnut lähellä Kaukolantietä olevan kumpareen kohdalla.

Kasvillisuudeltaan arvokas, nyt hoidettava kuiva keto on historiansa ajan ollut avointa aluetta, jolla todennäköisesti pappilan kotieläimet ovat käyskennelleet.