Terveyskodin toimitusjohtaja vaihtuu

0
Marianne Rapala (vas.) jää eläkkeelle Terveyskodin toimitusjohtajan tehtävästä. Työtä jatkaa Paulina Iiskala. Kuvassa myös Terveyskodin hallituksen puheenjohtaja Heikki Peltola.

Marianne Rapala oli vastavalmistunut sairaanhoitaja, kun hän 39 vuotta sitten tuli töihin Laitilan Veljeskotiin, viikkoa ennen ensimmäisten asukkaiden saapumista. Nyt Rapala jää  eläkkeelle Laitilan Terveyskodin toimitusjohtajan tehtävästä, jota hän on hoitanut viimeiset neljä ja puoli vuotta. Uutena toimitusjohtajana aloittaa Paulina Iiskala.

– Silloin aikoinaan minulla oli toinenkin paikka kiikarissa, mutta onneksi valitsin Laitilan. Tämä on ollut todella hyvä työpaikka, Rapala sanoo.

Laitilan kaupunki ja Laitilan Vanhaintuki ry perustivat 1983 Laitilan Terveyskoti Oy:n, jonka tarkoituksena oli toimia vanhusten avopalvelulaitoksena Laitilan-Pyhärannan terveyskeskuksen alaisuudessa. Byrokratia kuitenkin esti hankkeen sijoittamisen sosiaali- ja terveydenhoitojärjestelmään. Pelastukseksi tuli sosiaali- ja terveysministeriön tuore mietintö, jonka mukaan Suomeen tulisi rakentaa 1600 hoitopaikkaa vaikeavammaisia sotainvalideja varten ja niinpä Laitilan Veljeskoti aloitti toimintansa marraskuussa 1984. Alkuvuosien sotainvalidien hoitoon ja kuntouttamiseen keskittyneestä toiminnasta on siirrytty monipuoliseen asumis-, kuntoutus- ja hyvinvointipalvelujen tuottamiseen. Alkuperäisiä tiloja on laajennettu useaan otteeseen.

– Tällä hetkellä meillä on 21 asukasta, joista sotaveteraaneja on 7. Sotainvalideja Valtiokonttorin maksusitoumuksella ei tällä hetkellä ole yhtään, Rapala kertoo.

Paulina Iiskala tuli taloon kesätöihin 25 vuotta sitten. Pitkäksi venähtänyt kesäpesti muuttui vakituiseksi ja Iiskala on työskennellyt fysioterapeuttina, myynti- ja kehittämispäällikkönä sekä viimeiset viisi vuotta kuntoutuspäällikkönä. Työuransa aikana hän on perehtynyt erityisesti kuntoutukseen.

– Se on minulle ihan intohimo, johon olen syventynyt myös vapaa-ajallani.

Uutta tehtävää varten Iiskalalla on kuntoutuksen ylempi korkeakoulututkinto sekä yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto.

Terveyskotiin hankittiin 11 vuotta sitten Suomen toinen kävelyrobotti, jolla on saatu hyviä tuloksia muun muassa aivoverenkiertohäiriöpotilaiden kuntoutuksessa.

– Kävelykuntoutuskurssit ovat meille nyt ja tulevaisuudessa hyvin tärkeitä ja odotamme tässä suhteessa hyvää yhteistyötä Varhan kanssa. Jatkamme myös omaishoitajien kuntoutusta, jota olemme toteuttaneet useita vuosia Kelan palveluntuottajana. Kuntoutus, jossa omaishoitaja pääsee tänne yhdessä hoidettavansa kanssa, on koettu turvalliseksi ja antoisaksi ja siitä on tutkitusti ollut hyötyä omaishoitajan jaksamiselle, Iiskala sanoo.

Sekä Rapala että Iiskala kiittelevät työpaikkansa hyvää ilmapiiriä, talon ulkopuolellakin tunnettua Veljeskoti-henkeä.

– Olennaista on se ajatus, että tämä paikka on asukkaidemme koti. Olemme heidän kotonaan ja elämme sen mukaan.

Osana Laitilan Terveyskoti Oy:tä toimiva Laitilan Työterveys muuttaa lokakuussa keskustaan Nordean taloon. Nyt työterveyden tilat ovat terveyskeskuksen alakerrassa.

– Työterveys pääsee väljempiin ja valoisampiin tiloihin. Muuton syynä on myös se, että kaupunki nosti nykyisten tilojen vuokraa huomattavasti, Terveyskodin hallituksen puheenjohtaja Heikki Peltola kertoo.

Laitilan Vanhaintuki ry omistaa Terveyskodista 51 prosenttia ja Varsinais-Suomen hyvinvointialue Varha 49 prosenttia.

– Kaupungilla ei enää ole omistusta Laitilan Terveyskodissa. Päätösvalta säilyy kuitenkin laitilalaisten käsissä, sillä Laitilan Vanhaintuki nimeää yhtiön hallitukseen neljä jäsentä. Kaikkiaan hallituksessa on seitsemän jäsentä ja puheenjohtaja on Laitilan Vanhaintuen nimeämä.