Turvattomia paikkoja löytyy niin keskustasta kuin kyliltäkin– Laitilan Sanomien koulumatkakyselyn perusteella niin entiset kuin nykyisetkin koululaiset valitsevat mieluiten pyörän

0

Laitilan Sanomien kyselyssä selvitettiin, miten laitilalaiset koululaiset kulkevat koulumatkansa. 44 prosenttia kyselyyn vastanneista kertoo, että perheen koululaiset menevät kouluun pyörällä ja 31 prosenttia kertoo koululaisten kävelevän koulumatkat. Koulukyytiin astuu 17 prosenttia kyselyyn vastanneiden vanhempien lapsista ja kahdeksan prosenttia kertoo kuljettavansa lapset itse kouluun.

Miten itse kuljit kouluun lapsena?

 

 

 

 

 

Miten lapsesi kulkee kouluun?

Jos nykyiset koululaiset valitsevat kyselyn perusteella koulumatkoilleen useimmiten pyörän, kaksipyöräinen kulkupeli on ollut myös entisten koululaisten suosikki. 42 prosenttia kyselyyn vastanneista ilmoitti itsekin kulkeneensa kouluun pyörällä.

Valtaosa kyselyyn vastanneista piti lapsensa koulumatkaa melko turvallisena. Erittäin turvallisena sitä piti 19 prosenttia ja jonkin verran turvattomana 28 prosenttia vastanneista. Kyselyyn vastanneista yhdeksän prosenttia arveli lapsensa koulumatkan olevan melko turvaton ja kolme prosenttia erittäin turvaton.

Kyselyssä vastaajia pyydettiin myös nimeämään turvattomiksi koettuja paikkoja Laitilassa. Näitä löytyikin niin kyliltä kuin taajamastakin. Soukaisten koulun oppilaiden koulumatka herätti monessa vastaajassa huolta.

– Soukaisten kouluun mentäessä Valkontietä kulkiessa on risteys, jossa huono näkyvyys eikä ole erillistä jalkakäytävää tai pyörätietä, toinen heistä huomautti.

– Taajaman ulkopuoliset päällysteet huonossa kunnossa, sitten Soukaisten seudun nurkat täynnä ryjää ja näköesteitä.

Kodjalan suunnalla oltiin huolissaan siitä, ettei Kodjalan kouluun johtavalla tiellä ollut valoja, päällystettä eikä kevyen liikenteen väylää. Myös tiellä ajavien nopeuksia pidettiin liian suurina.

Keskustasta nousi eteen useita paikkoja, mutta yksi mainittiin muita useammin. Urheilutien liikennemäärät koettiin kouluaikoina liian suuriksi. Urheilutien ylittäminen koulun kohdalla koettiin vaaralliseksi.

– Liikennettä on paljon koska vanhemmat tuovat yläastelaiset aivan koulun eteen. Kaikilla on kiire, jolloin läheltä piti -tilanteita tulee usein. Mielestäni Urheilutien liikennettä kouluaikana tulisi rajoittaa, eräs vastaa.

Myös Suopellontien ja Urheilutien risteys koettiin vaaralliseksi:

– Siinä ei noudateta kolmenkympin nopeusrajoitusta.

Eräs vastaaja poistaisi keskustasta risteyskorotukset ja laittaisi liikennevalot tilalle.

– Jos sitten edes autoilijat pysähtyisi, kun jalankulkijalle palaa vihreä ja autolle punainen.

Kyselyyn vastasi 36.

Mikä on ekaluokkalaiselle mielestäsi kohtuullinen koulumatka kulkea itsenäisesti?

Turvattomia paikkoja

Urheilutien ylitys.

Soukaistentien ja Valkontien risteys.

Keskustan suojatiet. Autoilijat eivät aina anna jalankulkijoille tietä.

Kodjalantien varsi Kodjalan kouluun meneville lapsille.

Ilomäentien ylitys auto-grillin kohdalla, sekä Shellin liittymä kasitien puolella.

Eurantien pysäkki, koska ihmiset eivät noudata liikennesääntöjä.

Eurantien ja Katajamäentien risteys.

Kyselyssä tiedusteltiin Laitilan turvattomaksi koettuja risteyksiä ja paikkoja.