Vehmaa kiinnostunut ostamaan Toimelasta opetuspalveluita

0
Arkistokuva

Vehmaa on kiinnostunut ostamaan Laitilan kaupungilta luokkamuotoista erityisopetusta, jota Laitilassa tarjotaan Kappelimäen koulun yhteydessä olevassa Toimelassa. Toimelassa opiskelee lapsia ja nuoria esikouluikäisistä yläkoululaisiin.

– Tätä on kokeiltu yksi lukuvuosi ja nyt päädyttiin siihen, että laaditaan sopimus, joka luo puitteet pitkäaikaiselle yhteistyölle, sivistysjohtaja Susanne Laaksonen kertoo.

Perusopetuslaki velvoittaa kunnan järjestämään kaikille sen alueella asuville oppilaille opetusta. Kunta voi paitsi järjestää sen itse myös hankkia muilta kunnilta tai lain erittelemältä perusopetuksen järjestäjältä.