Vesihuollon toiminta-alue laajenee Koveroon

0
Ely-keskuksen mukaan Laitilan tulisi laajentaa nykyistä vesihuollon toiminta-aluettaan. Kaupunki muistuttaa kuitenkin, ettei kuluja voida kohtuuttoman suuriksi kasvattaa. Arkistokuva.

Laitilan vesihuollon toiminta-alue laajenee Koveroon. Toiminta-alueen tarkistaminen on ollut nähtävillä 23.5.–26.6. välisenä aikana eikä siihen ole tullut huomautuksia.

Toiminta-alueen päivityksestä on pyydetty lausunto terveystarkastajalta, Laitilan rakennus- ja ympäristölautakunnalta sekä Ely-keskukselta, joka ainoana antoi lausunnon.

ELY-KESKUKSELLA ei ole huomautettavaa siihen, että Koveron alue liitetään vesihuollon toiminta-alueeseen. Ely kuitenkin katsoo, että myös Seppälä, Kiikoinen, Soukainen–Valko sekä Vahantaka tulisi liittää vesihuoltolaitoksen vesihuoltoverkostoon alueella toteutuneen yhdyskuntakehityksen vuoksi.

Tekninen johtaja Mika Raula sanoo, että näin laajalle vesihuollon toiminta-alue ei ole laajenemassa.

– Näiden alueiden liittäminen toiminta-alueeseen ei ole taloudellisesti kannattavaa, vaan vesihuoltolaitoksen kustannukset kasvaisivat kohtuuttomasti. Nykyisillä resursseilla ei pystyttäisi hoitamaan kasvanutta toiminta-aluetta ain edellyttämällä tavalla.

Sen sijaan Koveron alueella liittymismaksut pysyvät kohtuullisina ja viemäröinti on teknisesti mahdollista toteuttaa. Viemäröinnin rakentaminen on Koverossa alkanut tänä vuonna.