Perusopetuksen ja kirjaston yhteishanke pyrkii edistämään koululaisten lukutaitoa ja tasa-arvoa

0
Laitilassa solmitulla yhteistyöllä pyritään edistämään lasten ja nuorten lukutaitoa ja -intoa. Arkistokuva: Marttiina Sairanen

Laitilan kaupungin perusopetus ja Laitilan kaupunginkirjasto ovat sopineet yhteistyöstä, jonka tavoitteena on parantaa lasten ja nuorten lukutaitoa, lisätä hyvinvointia sekä edistää tasa-arvoa.

– Tavoitteena on, että kaikilla perusopetuksen oppilailla on yhdenvertaiset mahdollisuudet kirjaston palveluihin sekä monilukutaidon tukeen, avaa sivistysjohtaja Susanne Laaksonen yhteistyön taustaa.

SOLMITUN sopimuksen mukaan Laitilan kirjasto esimerkiksi sitoutuu järjestämään toimintaa toisen, viidennen ja seitsemännen luokan oppilaille. Kirjasto kutsuu näiden jokaisen vuosiluokan oppilaat vuosittain vierailulle pääkirjastoon.

– Esimerkiksi toisen luokan oppilaat tutustuvat kirjaston tiloihin, aineistoihin ja palveluihin sekä oppivat toimimaan kirjastossa, lainaamaan ja palauttamaan. Viidesluokkalaisten vierailun tavoitteena puolestaan on tukea ja syventää oppilaiden lukuharrastusta, Laaksonen kertoo.

Seitsemännen luokan oppilaiden vierailun tavoitteeksi on sopimuksessa asetettu se, että jokainen oppilas osaisi käyttää itsenäisesti kirjastopalveluja, etsiä itseään kiinnostavaa luettavaa sekä etsiä tietoa ja käyttää erilaisia tiedonlähteitä omaan tiedontarpeeseensa.

Kirjastosta poistettava aineisto halpenee

Sivistysvaliokunta on vahvistanut hinnat kirjaston kokoelmasta poistettavalle myyntikuntoiselle aineistolle, kuten kirjoille, lehdille ja cd-levyille. Aineiston poistaminen kirjaston kokoelmasta on kirjastoammatillista asiantuntijatyötä, jonka avulla säilytetään kokoelman ajantasaisuus.

Kirjaston kokoelmasta poistetaan säännöllisesti aineistoa muun muassa huonon kunnon, vanhentuneen sisällön tai vähäisen kiinnostavuuden vuoksi.

Sivistysvaliokunta on päättänyt alentaa poistettavan aineiston myyntihintoja, sillä tällä hetkellä suuri osa poistettavasta aineistosta jää myymättä. Myymättä jäänyt poistettu aineisto toimitetaan tuhottavaksi.

Vahvistetun hinnaston mukaan kirjaston kokoelmasta poistettavat kirjat myydään 0,50 euron kappalehintaan, cd-levyt ja lehdet puolestaan saa omakseen 0,20 euron kappalehintaan. Aiemmin esimerkiksi aikuisten kirjoista perittiin 1 euron suuruista poistomyyntihintaa ja cd-levyt maksoivat 50 senttiä.

Lisäksi sivistysvaliokunta päätti, että kirjastotoimenjohtajalla on oikeus päättää kampanjatyyppisistä paljousalennuksista poistettavista aineistoista.