Pyhärannan riskienhallinnan perusteet ja yleisohje valmistuivat

0

Pyhärannan kunnanhallitus hyväksyi riskienhallinnan perusteet ja yleisohjeen omalta osaltaan ja esittää sitä myös valtuustolle hyväksyttäväksi.

Talous- ja hallintojohtaja Krista Topi taustoittaa, että riskienhallinnan perusteiden ja yleisohjeen valmistelu on aloitettu jo tämän vuoden alussa silloisen vs. kunnanjohtajan Merja Kosken johdolla.

– Alkuvuodesta asiaa on viety ponnekkaasti eteenpäin, mutta kun väkeä on lähtenyt, asia on jäänyt katkolle ja seuraukset ovat tunnetusti olleet aika kriittiset, Topi kertoo.

Koska Pyhärannassa on henkilöstövajeen vuoksi kertynyt niin paljon keskeneräistä työtä, valmistelussa olevat ohjeistukset halutaan saattaa käytäntöön ja tästä syystä valtuustolle esitetään myös jatkuvan parantamisen mallin käyttöönoton hyväksymistä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että ohjeistusta täsmennetään myöhemmin.