Varha käynnistää heti säästötoimenpiteitä

0
Terveyspalveluissa yhtenäistetään lähetekäytäntöjä.

Aluehallitus päätti tiistaina välittömistä toimenpiteistä Varsinais-Suomen hyvinvointialueen talouden tasapainottamiseksi.

Varhan taloudellinen tilanne on vahvasti alijäämäinen. Ennuste tämän vuoden alijäämästä on noussut noin 123 miljoonaan euroon. Aluehallituksen puheenjohtaja Sanna Vauranoja (kok.) toteaa, että talouden tilannekuva näyttää erittäin vaikealta.

– Alijäämä johtaa siihen, että liikkumavaramme koko hyvinvointialueen kehittämiseen kapenee valtion ohjauksen kiristyessä. Tilanne haastaa myös meidät päättäjät ajattelemaan täysin uudella tavalla, koska hyvinvointialueen talouden ohjaus on tyystin erilaista kuin kuntien, Vauranoja pohtii.

Välittömästi käynnistettäviin toimiin kuuluu se, että palvelujen ostojen kustannusmuutokset sidotaan uusissa hankinnoissa maksimissaan hyvinvointialueindeksiin, joka vastaa hyvinvointialueen rahoituksessa käytettävää sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastuspalvelujen kustannusten tarkistamisen indeksiä.

Vuokratyövoiman käyttöä vähennetään. Vuokratyövoiman käyttö on perusteltua vain lyhyissä määräaikaisissa tarpeissa. Päätöksen mukaan muusta vuokratyövoiman käytöstä lähdetään pidättäytymään hallitusti ja mahdollisissa kilpailutuksissa käytetään hintakattoja. Henkilöstön poissaoloja pyritään vähentämään edistämällä työhyvinvointia ja työssäjaksamista.

– Henkilöstön saatavuus on tärkeä turvata kaikissa tilanteissa. Työhyvinvointiin, yhteisöllisyyteen ja alan arvostuksen kasvattamiseen panostamme edelleen vahvasti, järjestämisjohtaja Antti Parpo sanoo.

Lisäksi varhaisen tuen mallin käyttöä tehostetaan ja henkilöstömitoitukset yhtenäistään eri palveluissa koko Varsinais-Suomen alueella. Palvelujen myöntökriteerejä tullaan arvioimaan erityisesti ikääntyneiden sekä sote-palveluissa. Kriteerien arvioinnilla halutaan edistää palvelurakenteen keventämistä laaja-alaisesti.

Terveyspalveluissa yhtenäistetään lähetekäytäntöjä. Myös yksityisiltä vuokratut tilat kartoitetaan. Tiloista suunnitellaan luovuttavaksi, mikäli se on toiminnan näkökulmasta mahdollista eikä luopuminen vaaranna palvelujen jatkuvuutta. Hallintohenkilöstön tehtäviä suunnitellaan tarkistettavaksi niin, että hallintohenkilöstön rekrytointitarpeita voidaan hillitä.

Henkilöstön edustajat päätettiin ottaa tiiviimmin mukaan talouden tasapainottamisen suunnitteluun ja tarkemmat suunnitelmat talouden tasapainotuksen keinoista tuodaan aluehallituksen seuraavaan kokoukseen. Pidemmän aikavälin taloutta tasapainottavat toimenpiteet sisällytetään vuoden 2024 talousarvion ja vuosien 2025-2026 taloussuunnitelmavuosien valmisteluun. Yhteistyössä keskeisten sidosyksiköiden kanssa haetaan keinoja ostopalvelukustannusten alentamiseksi.