Varhan työterveyshuoltohankinnasta tehty kantelu oikeuskanslerille

0

Varsinais-Suomen ja Satakunnan hyvinvointialueiden työterveyshuollon hankintaprosessista sekä Kilpailu- ja kuluttajaviraston toiminnasta on tehty kesäkuussa kantelu eduskunnan oikeusasiamiehelle, joka puolestaan siirsi asian käsittelyn valtioneuvoston oikeuskanslerille. Päätös asian tutkimisesta ja ratkaisemisesta tehdään oikeuskanslerin virastossa.

Kantelun mukaan Varsinais-Suomen ja Satakunnan hyvinvointialueet ovat rikkoneet hankintalakia, koska eivät ole kilpailuttaneet työterveyshuoltoa vaan valinneet Länsirannikon Työterveyshuollon (LRTT) järjestämään palvelut kummallakin alueella. Kantelun mukaan hyvinvointialueet olivat perustelleet menettelyään sillä, että LRTT on niiden sidosyksikkö. Kantelija huomauttaa kuitenkin, ettei LRTT ollut kummankaan hyvinvointialueen sidosyksikkö päätöksentekohetkellä eli kesäkuussa 2022 vaan sen osakkeet siirtyivät hyvinvointialueille vasta tämän vuoden alusta.

Kantelussa kohdistetaan kritiikkiä myös kilpailu- ja kuluttajaviranomaiseen, jonka kantelija katsoo olleen tietoinen väärinkäytöksistä ja jättäneen silti reagoimatta.