Yhteistyö on Laitilassa saatu toimimaan wilmattomuudesta huolimatta – Kuraattorit tarvitsisivat työssään ajantasaista tietoa esimerkiksi koulupoissaoloista

0
Vakka-Suomen, Nousiaisten, Mynämäen ja Maskun alueen johtavan kuraattorin Sirke Jaakkolan mukaan Wilma oli kuraattoreille tärkeä työkalu, koska sieltä he saattoivat seurata esimerkiksi oppilaan koulupoissaoloja reaaliaikaisesti. Kuva: Hanna Hyttinen.

Vakka-Suomen sekä Mynämäen, Nousiaisten ja Maskun alueella johtavana kuraattorina toimivan Sirke Jaakkolan mukaan erillisen tietopyynnön tekeminen työllistää kuraattoreita ja koulun henkilökuntaa enemmän kuin aiempi tilanne, jossa myös kuraattoreilla oli pääsy Wilmaan. Kuraattorin työtä vaikeuttaa ajantasaisen tiedon puute. Wilmasta kuraattori saattoi seurata tuntimerkintöjä esimerkiksi luvattomista poissaoloista.

– Yksi osa kuraattorien työtä on koittaa löytää syitä oppilaiden koulupoissaoloihin ja miettiä yhdessä oppilaan kanssa ratkaisuja siihen, että poissaolot vähenisivät. Wilmattomuuden myötä kuraattori on hänelle annettujen tietojen varassa, kun aiemmin hänellä oli käytettävissään sovelluksesta saatava ajantasainen tieto esimerkiksi koulupoissaoloista, Jaakkola kertoo.

Jaakkola kokee kuitenkin, että Laitilassa opiskeluhuollon kuraattorien ja opetustoimen välinen yhteistyö on saatu toimimaan hyvin uusillakin käytänteillä. Yhteistyöllä pystytään hänen mukaansa varmistamaan, että työ oppilaiden hyväksi jatkuu Wilman käyttöön liittyvistä muutoksista huolimatta.

Yksi osa tällaista yhteistyötä on monialaisen asiantuntijaryhmän kokoontuminen tarvittaessa.

– Näitä on toki pidetty jo silloin, kun Wilma oli käytössä, mutta ehkä niiden merkitys on nyt korostunut entisestään Wilman poistuttua opiskeluhuoltopalveluiden työntekijöiden käytöstä.

Monialainen asiantuntijaryhmä tarkoittaa käytännössä sitä, että ryhmään kutsutaan oppilaan ja huoltajien hyväksyminä tarpeelliset henkilöt. Heitä voivat olla opettajan ja erityisopettajan lisäksi esimerkiksi perheneuvolan tai lapsiperhesosiaalityön työntekijät tai tarvittaessa vaikka nuorisotyöntekijä.

– Ajattelen monialaisen asiantuntijaryhmän koolle kutsumisen erityisenä hyötynä olevan sen, että oppilas huoltajineen on vahvasti osallisena, kun sovitaan koulunkäyntiä tukevista keinoista.

Tapaamisissa sovittu yhteinen suunnitelma paitsi kertoo oppilaalle, millä tavoin työntekijät ovat hänen asioissaan mukana, myös varmistaa sen, etteivät työntekijät tee toisistaan tietämättä päällekkäistä työtä.

– Oppilaan tukemista ja moniammatillista yhteistyötä tukee se, että lain mukaan oppilaskohtaisesti kootun monialaiseen asiantuntijaryhmään kuuluvat työntekijät voivat tarvittaessa konsultoida toisiaan sekä vaihtaa kyseisen opiskeluhuollollisen asian hoitamiseen liittyviä välttämättömiä tietoja salassapitovelvoitteiden estämättä.

Myös Jaakkola kaipaa kuitenkin Wilman käyttöön valtakunnallista ohjeistusta.

– Kunnat ovat joutuneet erittäin hankalaan tilanteeseen valtakunnallisten ohjeistusten puuttuessa. Kuntien erilaiset päätökset Wilman käyttöoikeuksien myöntämisen suhteen haastavat ymmärrettävästi myös niitä alueemme kuraattoreita, jotka tekevät töitä useammissa kunnissa. Onneksi tämä ei ole muodostunut erityiseksi haasteeksi, vaan kuraattorimme ovat näppärästi ottaneet haltuun kuntakohtaiset toimintamallit.​