Yritysten muutosjoustavuutta tuetaan – Next Level -hanke auttaa yrityksiä varautumaan tulevaisuuteen

0
Ukipoliksen Juha Haarala toimii Next Level -hankkeessa projektipäällikkönä, joka on mukana tukemassa yrityksiä muuttuvien toimintaympäristöjen kanssa.

Eero Siivonen

Varsinaissuomalaisten yritysten muutosjoustavuutta aletaan tukemaan Ukipoliksen hallinnoimalla hankkeella Next Level – Nokka kohti muutosjoustavaa ja kestävää kasvua. Hanke tarjoaa yrityksille valmennuksia ja verkostoja, joiden pyrkimyksenä on auttaa yritystä sopeutumaan ja menestymään muuttuvassa liiketoimintaympäristössä.

Hanke on tarkoitettu Salon, Kemiönsaaren, Paraisen, Uudenkaupungin, Laitilan sekä Turun seudun pienille ja keskisuurille yrityksille.

Ukipoliksen projektipäällikkönä hankkeessa toimiva Juha Haarala kertoo, että muuttuva ympäristö, ilmastonmuutoksen vaikutuksiin soputuvat muutokset sekä Euroopan unionin suunnalta tuleviin sääntelyihin valmistautuminen pakottavat yritykset miettimään jatkuvasti omaa toimintaansa.

Next Level -hanke pyrkii tarjoamaan ratkaisuja näihin kysymyksiin.

– Keskusteluissa kohdeyritysten ja asiantuntijoiden kanssa on käynyt selväksi, että tulevaisuuden haasteet liittyvät usein esimerkiksi liiketoimintaan vaikuttavaan kansainväliseen sääntelyyn, jonka hallitsemiseen pk-yrityksillä ei aina ole resursseja, Haarala sanoo.

Hankkeen tavoitteena on auttaa yrityksiä vähentämään hiilidioksidipäästöjä ja parantaa kestävän kehityksen periaatteita yritysten strategiseen kehittämiseen.

Projektijohtajien ja yritysten käymien keskustelujen perusteella yli puolet haastatelluista yrityksistä on jo tehnyt toimenpiteitä hiilineutraaliuden edistämiseksi. Yleisimmät perustelut edistämiselle ovat kustannussäästöt, parantunut kannattavuus sekä asiakkaiden vaatimukset.

– Yrityksen dynamiikkaan kuuluu se, että pyritään tekemään tuottavammin töitä vähemmillä resursseilla. Se on mielestäni hyvä keino edistää vihreätä siirtymää, Haarala toteaa.

Haarala lisää, että konkreettisesti Next Level pyrkii edistämään uusien energia- ja materiaalitehokkuutta parantavien toimintatapojen ja teknologioiden syntymistä yrityksissä ympäri maakuntaa.

– Uudenkaupungin ja Laitilan alueella yritykset ovat kiinnittäneet erityisesti huomioita kiinteistöjen lämmitykseen. Kaukolämmön ja biokaasun käytön hyödyntäminen on iso asia, mutta tietenkin sellaiset vaativat myös kunnallisia ratkaisuja.

Yrityshaastatteluissa ilmeni yritysten suurimmiksi kehitystarpeiksi työn tuottavuuden kehittäminen, tuotekehitys, yritysrahoitus ja -tuet sekä Vakka-Suomen alueella varsinkin osaavan uuden työvoiman rekrytointi.

– Tavoitteena on kehittää maakunnallinen malli kehittämisorganisaatioiden välille. Toivon mukaan saadaan yrityksiä oppimaan myös toisiltaan hyväksi koettuja asioita myös liiketoiminnan puolelta, Ukipolis Oy:n toimitusjohtaja Katariina Torvinen kertoo.

Ukipoliksen lisäksi hankkeessa on mukana Yrityssalo Oy, Turun ammattikorkeakoulu Oy ja Kemiönsaari-Parainen. Maakunnallinen hanke mahdollistaa neuvojaorganisaatioille mahdollisimman laajan tietopankin yrityksille riippumatta, missä kunnassa yritys on.

Hankkeen kautta on tarkoitus järjestää yrityksille sekä yritysneuvojille erilaisia avoimia infotapahtumia sekä työpajoja.

– Uudessakaupungissa on marraskuussa Vakka-Suomen Elinvoimafoorumi, jossa teemana on myynti ja markkinointi muuttuvassa maailmassa. Lisäksi suunnittelemme Ugin ja Laitilan yrityksille Ukrainan jälleenrakentamisen mahdollisuudet -tapahtumaa, Torvinen ilmoittaa.