Ikäihmisille on taattava lain heille lupaamat palvelut

0

Varsinais-Suomen hyvinvointialue Varha lupaa pitää huolta ja antaa yhdenvertaisia palveluja jokaiselle. Palvelujen saatavuus ja saavutettavuus on hoidettava myös ikääntyneen väestön tarpeen edellyttämällä tavalla asuinpaikasta riippumatta.

Nykyisiä saatavilla olevia ja hyvin toimivia käytänteitä ei saa romuttaa. Hyvinvointialueen tulee huolehtia, että palvelujen saatavuus vastaa tarpeita mahdollisimman hyvin. Ennaltaehkäisevän ja toimintakykyä ylläpitävän ikäkuntoutuksen tulee olla systemaattista ja osa hoitopolkua.

Myös jatkossa on voitava asioida pääasiallisesti oman asuinkunnan tutussa palvelussa ja toimipisteessä. Esteettömyys pitää huomioida kaikissa palveluissa. Lähipalveluina on saatava tarpeelliset sosiaali- ja terveyspalvelut. Edelleen tarvitaan inhimillistä kasvotusten toteutettavaa palvelua kehittyvän digipalvelun rinnalla.

Digitalisaatio kehittyy asiakasohjauksessa ja muissa etäpalveluissa. Se ei kuitenkaan tuo mukanaan yksinomaan helpotusta iäkkäiden elämään, vaan myös yleisiä yhdenvertaisuutta uhkaavia ongelmia. Tutkimuksella on osoitettu, että yli 60-vuotiaista 62 % kokee suurimmaksi ongelmaksi palvelujen ja asioinnin muuttumisen digitaaliseksi (Eläkeliiton +60 Barometri 2021).

On aivan välttämätöntä, että ikääntyneille suunnatun tiedottamisen tulee olla luettavissa myös paikallis- ja aluelehdissä tai se tulee saada kotiin kirjeitse sähköisen viestinnän lisäksi. Mahdollisiin kyselyihin pitää voida vastata myös kirjallisesti eikä vain nettikyselynä.

Eläkeliiton Varsinais-Suomen piiri edellyttää Varsinais-Suomen hyvinvointialue Varhalta, että se edistää toimenpiteillään ikääntyneen väestön hyvinvointia, hoitoa, hoivaa ja toimintakyvyn ylläpitämistä. Palvelut pitää olla saatavissa lähellä.

Teksti on Eläkeliiton Varsinais-Suomen piirin syyskokouksen kannanotto.

Eläkeliiton Laitilan yhdistys pj. Alpo Wallin