”Nyt ollaan vaikean ja kipeänkin aiheen äärellä” – Laitilassa kuntalaistilaisuus kouluverkon tulevaisuudesta

0
Kuntalaistilaisuudessa Laitilan sivistysjohtaja Susanne Laaksonen ja sivistystoimen palvelupäällikkö Nestori Mäkelä kuvasivat Laitilan olevan vakavan paikan edessä, sillä oppilasmäärä laskee lähivuosina rajusti.

Kaupungintalon Laitila-salissa risteili monenlaisia huolia ja mietteitä torstai-iltana, kun kaupunki järjesti kuntalaisillan perusopetuksen tulevaisuudesta.

– Tänä iltana ei tulla esittämään mitään vaihtoehtoja kouluverkkoon tai mihinkään muuhunkaan asiaan, linjasi sivistysjohtaja Susanne Laaksonen ja korosti näin sitä, että kyse oli kuntalaisten ajatusten, toiveiden ja ideoiden kuulemisesta.

Toki kuntalaistilaisuuden järjestämisessä kyse oli myös siitä, että kaupunki halusi avata haasteellisen tilanteen taustoja – siis, että ikäluokkien pienenemisen vuoksi oppilaiden määrä on vähenemässä lähivuosina rajusti.

Ja vaikka valmiita ratkaisuja ei vielä olisikaan tehty, niin juuri kouluverkon ja Laitilan kylissä toimivien koulutalojen tulevaisuudestahan nyt todella on kyse.

LAITILASSA on alakouluissa perusopetuksessa nyt 644 oppilasta, mutta viiden vuoden kuluttua enää 448 eli lähes 200 vähemmän. Eikä ilmiö ole väliaikainen notkahdus, ellei syntyvyys nyt pikaisesti ampaise uuteen nousuun.

Oppilaiden määrän vähenemisen Laaksonen kertoo laskevan rajusti Laitilan saamia valtionosuuksia.

– Valtio maksaa tukea noin 7 000 euroa per oppilas.

Kahdensadan oppilaan vähennys leikkaa valtionosuutta siis noin 1,4 miljoonalla eurolla.

Alakoulussa lapsimäärän väheneminen näkyy nopeammin kuin yläkoulussa ja lukiossa, koska ikäluokat ovat alkaneet pienentyä rajummin vasta viime vuosina.

– Esimerkiksi lukiossa oppilasmäärän lasku alkaa näkyä vuodesta 2030 eteenpäin.

Työryhmissä kirjattiin kuntalaistilaisuuteen osallistuneiden mietteitä ylös. Tässä ryhmässä kirjurina toimi Laitilan kyläkoulun rehtori Lotta Stenij.

EUROISSA tarkasteltuna katse hakeutuu helposti pieniin kouluyksiköihin, koska niissä oppilaskohtaiset kulut ovat moninkertaisia isompiin yksiköihin verrattuna.

Kun Kappelimäen alakoulussa perusopetuksen (eli ei huomioida erityisen tuen opetusta) oppilaskohtainen kulu on 6 500 euroa vuodessa, on se Laitilan kyläkoulussa kaksi kertaa enemmän, lähes 13 000 euroa.

Enimmillään ero on kuitenkin paljon tätä isompi, sillä esimerkiksi kyläkoulun Kodjalan kouluyksikössä opetus maksaa lähes 17 000 euroa vuodessa ja Suontakana 14 000 euroa.

Oppilaskohtaisiin kustannuksiin lasketaan muun muassa opettajien ja muun koulun arkea pyörittävien työntekijöiden palkat sekä erilaiset kiinteistökustannukset remontteineen ja lämmityskustannuksineen.

“Valitettavasti meillä ei ole olemassa helppoja ratkaisuja.”

LAAKSONEN kertoo, että huolta aiheuttaa myös joidenkin koulukiinteistöjen kunto.

– Aina, kun tehdään remontteja, sivistystoimen vuokramenot kasvavat.

Nyt Kappelimäen koulun vuosivuokra on noin 2 500 euroa per oppilas. Kyläkoulujen oppilaskohtaiset vuokramenot ovat moninkertaisia: Suontaan koulusta maksetaan vuokraa yli 7 000 euroa per oppilas, Itäkulman ja Kodjalan koulutaloissa oppilaskohtaiset vuokrakulut ovat 6 000 euron luokkaa.

– Lähtökohtaisesti siis pienissä yksiköissä opetus on kalliimpaa, koska ryhmät ovat pienempiä. Mutta ei kaikkea tietenkään voi mitata vain rahassa, vaan pitää miettiä kaikkea muutakin, mitä rahalla saadaan, huomauttaa sivistysjohtaja Susanne Laaksonen.

KOULUVERKON supistaminen – eli joidenkin koulujen sulkeminen – on yksi vaihtoehto reagoida tilanteeseen.

– Mutta jos päätetäänkin, että mitään ei tehdä, niin silloin kaupungin tulorahoitusta pitäisi saada nostettua.

Oppilasmäärän laskusta johtuviin opetustoimen kasvaviin kuluihin pitäisi jostakin saada kauhottua vuosittain noin 1,3 miljoonan euron verran. Sen verran siis valtionosuudet tulevat laskemaan muutaman vuoden kuluessa.

– Se saataisiin kasaan esimerkiksi nostamalla tuloveroa 0,25 prosenttiyksiköllä kolmena vuonna. Mutta kaikki siitä tuleva raha kuluisi siis pelkästään nykyisen kouluverkon ylläpitoon, sivistysjohtaja vertaa.

0,25 prosenttiyksikön veronkorotus tarkoittaisi noin 400 000 euron lisäystä kaupungin veropottiin.

“hätäisiä ratkaisuja koulujen tai kouluverkon suhteen ei olla tekemässä.”

LAITILAN perusopetuksen tulevaisuutta pohtii parhaillaan tehtävään kesällä asetettu työryhmä. Alkujaan tavoitteena oli, että selvitystyö saataisiin julki joulukuussa, mutta ryhmän puheenjohtajana toimiva sivistysjohtaja Susanne Laaksonen ounastelee kokonaisuuden valmistuvan vasta ensi vuoden alkupuolella.

Selvitystyön tarkoituksena on antaa kaupungin päättäjille tietoa muun muassa siitä, miten oppilasmäärän kehitys vaikuttaa kouluverkkoon, miten kouluverkkoa tulisi kehittää ja millaisella aikataululla mahdolliset muutokset kouluverkkoon olisi mahdollista toteuttaa.

– Ovathan nämä faktat karua nähtävää. Mutta on syytä korostaa, että hätäisiä ratkaisuja koulujen tai kouluverkon suhteen ei olla tekemässä, vaan pohditaan ja selvitetään tilannetta ja vaihtoehtoja perusteellisesti.

 

Kuntalaistilaisuus Laitilan kouluverkon tulevaisuudesta sai liikkeelle erityisesti väkeä kylistä. Työryhmissä pohdittiin muun muassa sitä, voisiko kaupunki parantaa kyläkoulujen oppilaiden koulumatkaturvallisuutta. Tässä työryhmässä kommentteja kirjasi ylös Varppeen yläkoulun rehtori Tuomas Kankaanpää.

LAAKSONEN sanoo odottavansa kriittisiäkin puheenvuoroja.

– Kun puhutaan kouluverkosta, ollaan vaikean ja kipeänkin aiheen äärellä ja varmasti se herättää monenlaisia tunteita. Valitettavasti meillä ei myöskään ole tämän tilanteen ratkaisemiseksi helppoja vaihtoehtoja olemassa.

Kaupungin järjestämä kaikille avoin kuntalaisilta saa jatkoa keväällä. Oman tilaisuutensa saavat myös päättäjät, opetushenkilöstö sekä lapset ja nuoret.

– Kaupungin viesti on se, että olemme tässä yhteisen haasteen edessä. Koska asialle pitää jotakin tehdä, niin toivomme, että mahdollisimman moni ottaisi osaa sen pohtimiseen, mikä se ratkaisu voisi olla, sivistysjohtaja.

”Meidän koulua ei saa lopettaa”

Kuntalaisillassa kerättiin osallistujien mietteitä haastavasta tilanteesta, siis muun muassa siitä, missä Laitilassa opetusta pitäisi tulevaisuudessa järjestää ja mitä kaikkea päättäjien pitäisi huomioida, mikäli kouluverkkoon päätetään muutoksia tehdä.

Kaupunkilaisia oli saapunut tilaisuuteen eri kylistä, vaikka lopulta melko harva laitilalainen, reilut parikymmentä, oli päässyt paikalle.

Työryhmissä kommentteja kirjattiin ylös ja ne toimitetaan myös päättäjille tiedoksi.

Keskusteluissa nousi esiin esimerkiksi huoli Varppeen yläkoulun sisäilmatilanteesta, yleisesti isoista opetusryhmistä ja siitä, että päätöksiä kouluverkosta tehdään eurot edellä, eikä muita näkökulmia huomioida kylliksi.

Ääneen lausuttiin toive siitäkin, että sitä oman kylän koulutaloa ei vain suljettaisi.

Sivistysjohtaja Susanne Laaksonen sanoi toivovansa, että seuraavaan tilaisuuteen osallistuisi mahdollisimman paljon kuntalaisia.

– Toivon, että erilaisia ratkaisuja pohdittaisiin yhdessä ja että saisimme kuulla mahdollisimman runsaasti kuntalaisten kommentteja kouluverkkoasiassa.

 

Laitilan alakoulut

  • Kappelimäen koulu keskustassa, 466 oppilasta
  • Laitilan kyläkoulu, 196 oppilasta. Kyläkoululla on koulutalot Itäkulmalla (20 oppilasta), Kodjalassa (37 oppilasta), Soukaisissa (55 oppilasta), Suontakana (39 oppilasta) ja Untamalassa (45 oppilasta)

JÄTÄ VASTAUS

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi tähän